EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - JAVNE ZELENE POVRŠINE


Javne zelene površine su  parkovi, park-šume, drvoredi, ţivice, dendrološki i cvjetni rasadnik, travnjaci, skupine stabala, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz javni objekt i slične površine.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene. Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, i prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove. 

 

Javne zelene površine održava Općina Tučepi, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Tučepi povjerila održavanje javnih zelenih površina.