EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA


Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti navedenih javnih površina.