EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - JAVNA PARKIRALIŠTA


Parkiralište je otvoreno područje namijenjeno isključivo parkiranju prometala, skup parkirališnih mjesta na nekom prostoru.

Parkirališni prostori označeni su posebnim prometnim znakom, najčešće plavim kvadratom s bijelim velikim tiskanim slovom P.

Javna parkirališta moraju se održavati čistima i urednima. Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava vlasnik ili koncesionar.