EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - GROBLJA


Groblje je prostor na kojem se pokapaju tijela preminulih ljudi obično nakon ispraćaja koji se razlikuje ovisno o kulturi, vjeri ili uvjerenju preminulog. Groblja su se obično nalazila na povišenim mjestima izvan naselja.

Pod grobljem smatra se ograđeni prostor zemljišta, na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnica i komunalna infrastruktura

Grobljima na području općina Tučepi upravlja općina Tučepi.