Uvjeti korištenja


Aplikacija InfoCor namijenjena je za informiranje građana, prijavljivanje nepravilnosti te komunikaciju s tijelima javne vlasti i drugim poslovnim subjektima. Aplikacija ima za svrhu olakšati korisnicima komunikaciju s tijelima javne vlasti i drugim poslovnim subjektima. Aplikaciju InfoCor koriste proizvođači aplikacije, kupci aplikacije (pravne osobe) i krajnji korisnici (fizičke i/ili pravne osobe). Aplikacija InfoCor daje mogućnost direktne komunikacije korisnika s tijelima javne vlasti ili tvrtkama u tekstualnom obliku i s dodatnim sadržajima poput fotografija ili dokumenata.

Sve upite i prigovore možete slati putem elektroničke pošte na adresu info@mobeskvaliteta.hr


Korištenje


Korisnicima nije dozvoljeno objavljivanje dokumenata koji bi mogli kompromitirati njihov indentitet te omogućiti krađu osobnih podataka. Podaci kao što su: bankovni račun, lozinka bankovne kartice, lozinka emaila, pristupni podaci za logiranje na društvene mreže i svi ostali podaci koji mogu otkriti indentitet osobe ne smiju se objavljivati.

Nije dozvoljena uporaba aplikacije na način koji bi mogao ometati korisnike tijela javnih vlasti i tvrtki u njihovom radu. Objava uvredljivih sadržaja nije dozvoljena ( pornografski sadržaj, slike nasilja i dr). Nije dozvoljena objava fotografija maloljetnih osoba.

Korištenjem aplikacije potvrđujete da ste autorizirani objaviti materijale koje objavljujete te da objavom istih ne kršite važeće propise. Korištenjem aplikacije potvrđujete da imate više od 16 godina.
Aplikacija InfoCor odriče se odgovornosti za objave i upite na koje niste dobili povratni odgovor. Odgovori na upite ovise o ažurnosti službenika tijela javne vlasti i ostalih tvrtki.

Zadržavamo prava brisanja svakog profila koji krši uvjete korištenja.

GDPR PRAVILA PRIVATNOSTI


Vođenje obrade podataka


MOBES KVALITETA d.o.o., Jozefa Maliaka 28, 32236 Ilok, OIB 12574068591 je voditelj obrade osobnih podataka. SPOTTER j.d.o.o. Psunjska 66, Osijek, OIB: 00591076485 je izvršitelj obrade podataka. Primatelji osobnih podataka su tijela javne vlasti ili tvrtke kojima je pućen upit i/ili se s njima komunicira putem aplikacije InfoCor.

Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke koje korisnici ostavljaju putem korištenja aplikacije. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Pravila ne primjenjuju se na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Od vaših osobnih podataka aplikacija InfoCor obrađuje:

  • Email adresu
  • Ime i prezime
  • Fotografiju (neobavezan podatak)

Osobe mlađe od 16 godina ne smiju ostavljati osobne podatke bez odobrenja roditelja /skrbnika.

Aplikacija InfoCor koristi osobne podatke za prepoznavanje korisnika sustava. Podatke ne prodajemo i ne prenosimo trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Osobe koje nisu popunile obrazac prijave ne mogu ostavljati komentare niti slati upite tijelima javnih vlasti i ostalim korisnicima.


Pravne obveze:


MOBES KVALITETA d.o.o. podliježe zakonima Republike Hrvatske i Europske unije i dužna ih se pridržavati, uključujući dostavu osobnih podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno izravno ćemo uputiti zahtjev ili obavijest prije odgovora regulatornim tijelima, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Dostava osobnih podataka regulatornim tijelima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.


Kako čuvamo sigurnost vaših podataka:


Osobne podatke skladištimo na siguran način. Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost osobnih podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

• strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“

• sigurni prijenos prikupljenih podataka,

• postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa

• trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi osobni podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.


Koliko dugo zadržavamo vaše podatke


Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko traje korištenje aplikacije ili onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, isti će biti izbrisani odmah o čemu šaljemo obavijest.

Osobni podaci koji se više ne koriste uništavaju se na siguran način.


Kako kontaktirati, pravo na zaštitu osobnih podataka i pritužbu za zaštitu podataka


Pitanja u vezi uporabe osobnih podataka ili zahtjevi za brisanjem iz baza podataka mogu se poslati putem elektroničke pošte na adresu info@mobeskvaliteta.hr. U upitu molimo navesti kontakt temeljem kojeg je moguće utvrditi indentitet.

U svakom trenutku imate pravo:

• zahtijevati dodatnu informaciju o načinu na koji se koriste osobni podaci
• zahtijevati ispis osobnih podataka ostavljenih u aplikaciji
• zahtijevati ispravljanje svih netočnosti u podacima koje imamo
• zahtijevati brisanje svih podataka za koje ne postoji osnova za uporabu,
• povući svoju suglasnost za obradom osobnih podataka
• dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
• zahtijevati ograničavanje načina na koji koristimo osobne podatke.

Zaštita podataka je definirana sljedećim zakonodavnim okvirom.